to projekt Województwa Małopolskiego realizowany od roku 2017 przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
Założono w nim oznakowanie elementami wizualnymi miejsc, w których znajdowały się największe zakłady przemysłu wydobycia i przerobu ropy naftowej. Instalacje te to umieszczone na fasadach budynków lub wolnostojące wielkoformatowe fotografie archiwalne z towarzyszącymi im makietami w skali 1:2 szybami naftowymi z okresu międzywojnia. Do prezentacji użyto fotografii z bogatego zbioru Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także muzeów przemysłu naftowego. Częścią rozpoczynającą tę wizualną opowieść o historii przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej miały być ustawione na rondach dróg wojewódzkich “uwspółcześnione” formy przestrzenne nawiązujące do tradycyjnego kiwona. Niestety ten projekt ze względów formalnych nie został na razie zrealizowany.

W ramach projektu utworzono instalacje wizualno-przestrzenne w Bieczu (przy obwodnicy bieckiej), w Libuszy na terenie dawnej rafinerii Standard Nobel, w Lipinkach (na ścianie szkoły podstawowej w centrum wsi), a także przy obwodnicy drogi nr 28 relacji Wadowice-Przemyśl w Gorlicach.

Projekt zrealizowano ze środków Województwa Małopolskiego.